Beschoeiing levert in de meest voorkomende gevallen een onoverkomelijke barrière op voor reptielen, amfibieën, kleine zoogdieren en jonge watervogels. Fauna die afhankelijk is van (tijdelijk) verblijf op het droge, vindt door deze situatie de dood door verdrinking.

Niet alleen ernstig bedreigde diersoorten, maar ook algemeen voorkomende diersoorten en kleine huisdieren worden het slachtoffer van deze beschoeiingen. Door middel van het plaatsen van deze faunatrappen (in de volksmond eendentrap) voldoet u als waterbeheerder aan de wettelijke zorgplicht zoals vernoemd in de Wet Natuurbescherming.

Optimaal ontwerp

Wij hebben zorgvuldig onderzoek gedaan naar een optimaal ontwerp van onze faunatrappen en ze worden in een proefopstelling getest. De gebruikte hellingshoek is prima bruikbaar voor alle doelgroepen (zie filmpje) en zorgt tevens dat de sterkte gewaarborgd blijft. Hoe flauwer de hellingshoek, des te kwetsbaarder wordt de trap.

Ter informatie: de kip in het filmpje wat je helemaal onderaan deze pagina ziet, is de pleegmoeder van de eendenkuikentjes. Voor de test was het noodzakelijk om haar even in een kooi te plaatsen. Ze is hier na afloop direct uit bevrijd.