Den Haag | Het broedseizoen voor watervogels is net begonnen en dus vraagt de partij voor de dieren om de aandacht voor zogeheten diervriendelijke kades. Het gaat dan om rustpunten en uitklimmogelijkheden voor bijvoorbeeld eenden en meerkoetjes.

Volgens Hanke Hoogerwerf (PvdD-waterschapfractie hoogheemraadschap van Delfland) en raadslid Christine Teunissen dreigen zonder aanpassing van de haagse kades opnieuw jonge vogels te verdrinken. Vorig jaar mei verzocht de PvdD het Haagsche collega al om maatregelen te treffen bij de in hun ogen dieronvriendelijke kades en walkanten. Tot nu toe is er, aldus Hoogerwerf en Teunissen, geen concrete actie ondernomen. De waterschapsfractie van de PvdD heeft het hoogheemraadschap om samen te werken met de gemeente om dit probleem aan te pakken.