Begin juni 2017 is in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bij het plaatsje Kockengen de eerste uittredetrap voor reewild geplaatst.
Deze trap is een primeur en bevat qua gebruikte materialen en duurzaamheid dezelfde voordelen als de overige trappen van Fauna Support.
Het principe berust op de werking van de klep van een veewagen, waar in Nederland alle grote hoefdieren bij tijd en wijlen zelfs tegen hun zin gebruik van maken. Een ree dat te water is geraakt zal deze mogelijkheid zeker verkiezen boven de verdrinkingsdood.

uittredetrap ree